mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa
im. Juliana Tuwima
w Parzęczewie
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://spparzeczew.mobidziennik.pl/2018